Uchwala Nr XVI/187/15 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 listopada w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci ich pobierania i wykorzystywania