Uchwala Nr XV/175/15 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 pazdziernika 2015 r. w sprawie zmiany uchwaly nr XXIII/332/12 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których wlascicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Piekary Slaskie