Uchwala Nr XV/169/15 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 pazdziernika 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 73, nadanego uchwala Nr XXXIV/372/09 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 26 lutego 2009 roku