Uchwala Nr XIII/161/15 z dn. 24.09.2015 r. w sprawie dopuszczenia zaplaty podatków i oplat instrumentem platniczym w formie Slaskiej Karty Uslug Publicznych