Uchwala Nr XII/143/15 z dn. 27.08.2015 r. zmieniajaca uchwale w sprawie ustanowienia stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiagniecia uczniów - mieszkanców Piekar Slaskich oraz okreslenia zasad jego przyznawania