Uchwala Nr XII/142/15 z dn. 27.08.2015 r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów glosowania w zakladach opieki zdrowotnej i domach pomocy spolecznej na terenie miasta Piekary Slaskie w wyborach do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzien 25 pazdziernika 2015r.