Uchwala Nr XI/139/15 z dn. 16.07.2015 r. w sprawie uchylenia uchwaly nr X/136/15 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie podzialu Miasta Piekary Slaskie na stale obwody glosowania