Uchwala Nr X/136/15 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie podzialu Miasta Piekary Slaskie na stale obwody glosowania.