Uchwala Nr X/122/15 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi