Uchwala Nr VI/77/15 z dn. 26.03.2015 r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów glosowania w zakladach opieki zdrowotnej i domach pomocy spolecznej na terenie miasta Piekary Slaskie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzien 10 maja 2015 r.