Uchwala Nr VI/76/15 z dn. 26.03.2015 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIII/338/12 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podzialu Miasta Piekary Slaskie na stale obwody glosowania.