Uchwala Nr VI/72/15 z dn. 26.03.2015 r. w sprawie ustalenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.