Uchwala Nr VI/67/15 z dn. 26.03.2015 r. w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci gruntowej, zbywanej w wyniku uwzglednienia roszczenia, o którym mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.