Uchwala Nr V/50/15 z dn. 26.02.2015 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/182/07 Rady Miasta Piekary Slaske z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek oplaty targowej.