Uchwala Nr V/48/15 z dn. 26.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostepnych dzialajacych na terenie Miasta Piekary Slaskie.