Uchwala Nr IV/24/15 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie kryteriów przyjmowania do publicznych przedszkoli