Uchwala Nr XLII/574/14 z dn. 26.06.2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezplatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piekary Slaskie oraz okreslenia wysokosci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach