Uchwala Nr XLII/573/14 z dn. 26.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XL/535/14 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powolania Rady Seniorów w Piekarach Slaskich