Uchwala Nr XL/540/14 z dn. 08.05.2014 r. w sprawie wysokosci oplat obowiazujacych w 2014 roku za usuniecie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokosci kosztów powstalych w razie odstapienia od usuniecia pojazdu.