W sprawie:
upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu remontu dachu nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Gen. Zygmunta Jankego 4 w Piekarach Śląskich.

Data uchwały:
2014-05-08

Numer uchwały:
XL/546/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-08