Informacja o podjetej Uchwale nr XXXVIII/506/14 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 27.03.14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polozonych w rejonie ulic: Biskupa Bednorza i Ks. Frenzla w Piekarach Slaskich.