Uchwala Nr XXXVIII/518/14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie zwolnien z podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis na obszarze przeznaczonym do aktywizacji gospodarczej zdegradowanych terenów poprzemyslowych polozonych w Piekarach Slaskich przy ul.Rozdzienskiego.