Uchwala Nr XXXVIII/512/14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów glosowania w szpitalach i domach pomocy spolecznej na terenie miasta Piekary Slaskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzien 25 maja 2014 r.