Uchwala Nr XXXVIII/509/14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie nadania statutu Zakladowi Ekonomiczno-Finansowej Obslugi Placówek Oswiatowych w Piekarach Slaskich.