Uchwala Nr XXXVIII/507/14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie wysokosci dotacji dla niepublicznych szkól ponadgimnazjalnych prowadzacych kwalifikacyjne kursy zawodowe.