Osoba odpowiedzialna za BIP w Urzędzie Miasta

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie

Renata Łuczak

Telefon:

(032) 287 20 41

(032) 393 93 51

Fax.:

(032) 287 22 69

Email.:

sekretariat@piekary.pl

 

Lp.

Wydział Biuro

Redaktor

1

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Monika Rudy

Agata Parkitny

 

2

Biuro Kadr i Płac

Halina Czech

3

Biuro Kontroli

Ewa Wacławczyk-Kojda

4

Biuro Rady Miasta

Mariola Grajcar 

5

Wydział Polityki Gospodarczej

Agnieszka Maruszczyk

6

Biuro Zamówień Publicznych

Marek Wawrzyńczok

7

Miejski Rzecznik Konsumentów

Dorota Prus

8

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

Danuta Mokrus

Anna Dyguda

9

Kancelaria Prezydenta

Marcin Gaweł

10

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Marcin Gaweł

11

Straż Miejska

Wojciech Golasiński

12

Urząd Stanu Cywilnego

Anita Rabsztyn, Marek Markefka

13

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Blandyna Gorol

Małgorzata Cierpioł

Jarosław Wojtas

 

14

Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Janusz Bloch

Bogusława Najdek

15

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

Agnieszka Brewko

16

Wydział Finansowo-Budżetowy

Barbara Kowalska  

17

Wydział Finansowo-Podatkowy

Ewa Szkopek

18

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Marek Mierczyk

19 

Wydział Komunikacji

Danuta Swoboda

Dawid Zaborny

20

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Mirosław Jarząbek

21

Wydział Organizacyjny

Irena Błoszyk

22

Biuro Informatyki

Marcin Franke

23

Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Arkadiusz Kołodziej

24

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Janina Wieczorek

25

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Piotr Kałdonek