Uchwala Nr XXXVII/495/14 z dn. 06.02.2014 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr V/36/07 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomosci i podatku rolnego od osób fizycznych