Uchwala Nr XXXVI/479/13 z dn. 19.12.2013 r. w sprawie stypendiów sportowych.