Uchwala Nr XXXIV/463/13 z dn. 31.10.2013 r. w sprawie podatku od nieruchomosci.