Uchwala Nr XXVII/398/13 z dn. 25.04.2013 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budzetowej pod nazwa Zlobek Miejski w Piekarach Slaskich.