Uchwala Nr XXIV/352/12 z dn. 20.12.2012 r. w sprawie ustalenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.