Uchwala Nr XXIV/350/12 z dn. 20.12.2012 r. w sprawie stawek oplat za korzystanie przez operatorów i przewozników z przystanków komunikacyjnych, których wlascicielem lub zarzadzajacym jest Miasto Piekary Slaskie.