Uchwala Nr XXIII/333/12 z dn. 29.11.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.