Uchwala Nr XXIII/332/12 z dn. 29.11.2012 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których wlascicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Piekary Slaskie.