Uchwala Nr XXIII/329/12 z dn. 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkól o uprawnieniach szkól publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci ich wykorzystywania