Uchwala Nr XXII/313/12 z dn. 25.10.2012 r. w sprawie okreslenia wymagan jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zwolnienia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie opróznienia zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych