Uchwala Nr XXI/298/12 z dn. 27.09.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polozonych w rejonie ulicy M. Sklodowskiej-Curie w Piekarach Slaskich.