Uchwala Nr XXII/321/12 z dn. 25.10.2012 w sprawie podatku od nieruchomosci