Uchwala Nr XXI/304/12 z dn. 27.09.2012 r. w sprawie podzialu Miasta Piekary Slaskie na okregi wyborcze.