Uchwala Nr XVIII/271/12 z dn. 31.05.2012 r. w sprawie przyjecia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piekary Slaskie w latach 2012 - 2016.