Uchwala Nr XXI/303/12 z dn. 27.09.2012 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVIII/271/12 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przyjecia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piekary Slaskie w latach 2012-2016.