Uchwala Nr XX/286/12 z dn. 30.08.2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Piekary Slaskie.