Uchwala Nr XX/293/12 z dn. 30.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwaly nr XIV/205/12 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostepnych dzialajacych na terenie Miasta Piekary Slaskie.