Uchwala Nr XIX/274/12 z dn. 28.06.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polozonych w rejonie ulicy Tarbogórskiej w Piekarach Slaskich