Uchwala Nr XVII/252/12 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz okreslenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkolach i przedszkolach