Uchwala Nr XVI/234/12 z dn. 29.03.2012 r. w sprawie przeksztalcenia Zasadniczej Szkoly Zawodowej im. Stanislawa Ligonia w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 207 o dwuletnim i trzyletnim cyklu ksztalcenia w trzyletnia Zasadnicza Szkole Zawodowa im.Stanislawa Ligonia