Uchwala Nr XIII/188/11 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie budzetu miasta na 2012 rok.