Uchwala Nr XIII/201/11 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oplaty targowej i okreslenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso.