Uchwala Nr XIII/200/11 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVI/182/07 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek oplaty targowej.