Uchwala Nr XII/177/11 z dn. 24.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/111/11 w sprawie ustalenia czasu bezplatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokosci oplaty za swiadczenia udzielane przez przedszkola.